Wartość certyfikatu z dnia 13.07.2018 wynosi: 127,88 zł

Filozofia inwestycyjna

Elastyczne inwestycje w akcje i inne krajowe i zagraniczne agresywne klasy aktywów z wykorzystaniem aktywnej alokacji i zaawansowanych strategii inwestycyjnych.

 

Dla kogo

Fundusz przeznaczony dla inwestorów średnio- i długoterminowych, którzy poszukują wysokiej stopy zwrotu i są skłonni zaakceptować związane z tym ryzyko.

Dlaczego warto?

Wysoki potencjał zysku

inwestycje w akcje i inne agresywne klasy aktywów dające potencjał wysokich stóp zwrotu

Szeroka dywersyfikacja

zróżnicowany portfel akcji krajowych i zagranicznych, funduszy, instrumentów surowcowych i inwestycji alternatywnych

Elastyczna polityka inwestycyjna

aktywna alokacja i poszukiwanie okazji inwestycyjnych pomiędzy najlepiej rokującymi klasami aktywów

Zaawansowane strategie inwestycyjne

innowacyjne metody i strategie zarządzania portfelem oraz rygorystyczne procedury inwestycyjne

Profesjonalne zarządzanie

doświadczony i fachowy zespół zarządzających i analityków

Monitoring ryzyka

skrupulatny i niezależny monitoring ryzyka obejmujący wszystkie istotne aspekty portfela

Jak zarabiamy

  • inwestycje na krajowych i zagranicznych rynkach akcji,
  • elastyczna alokacja portfela pomiędzy różne agresywne klasy aktywów, w tym inwestycje alternatywne,
  • innowacyjne ilościowe i jakościowe strategie inwestycyjne,
  • aktywne prognozowanie sytuacji makroekonomicznej,
  • rygorystyczny monitoring ryzyka i płynności.


KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Tel.: 22 825 21 12
Fax: 22 350 74 82
info@saturntfi.pl