Do Pobrania

Lp.Nazwa
1Sprawozdanie półroczne I/2018 (dostępny po zalogowaniu)
2Statut na dzień 16 maja 2017 (dostępny po zalogowaniu)
3Statut na dzień 17 maja 2016 (dostępny po zalogowaniu)
4Półroczne sprawozdanie finansowe I/2014 (dostępny po zalogowaniu)
5Formularz żądania wykupu (dostępny po zalogowaniu)
6Formularz zmiany danych w ewidencji uczestników (dostępny po zalogowaniu)
7Sprawozdanie roczne za 2014 rok (dostępny po zalogowaniu)
8Sprawozdanie półroczne I/2015 (dostępny po zalogowaniu)
9Sprawozdanie roczne za 2015 rok (dostępny po zalogowaniu)
10Sprawozdanie półroczne I/2016 (dostępny po zalogowaniu)
11Sprawozdanie roczne za 2016 rok (dostępny po zalogowaniu)
12Sprawozdanie półroczne I/2017 (dostępny po zalogowaniu)
13Sprawozdanie roczne za 2017 rok (dostępny po zalogowaniu)
14Sprawozdanie roczne za 2018 rok (dostępny po zalogowaniu)
15Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dostępny po zalogowaniu)
16Karta produktu (dostępny po zalogowaniu)
17Zezwolenie KNF na wykonywanie dzialalności przez Sovereignfund TFI S.A. (dostępny po zalogowaniu)
18Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy ZAFI (dostępny po zalogowaniu)


KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Tel.: 22 825 21 12
Fax: 22 350 74 82
info@saturntfi.pl