Zarządzający

Zarządzaniem portfelem inwestycyjnym funduszu zajmuje się Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Komitet inwestycyjny


Łukasz Wosch – Doradca Inwestycyjnya

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studiów podyplomowych: Analityk Finansowy oraz Dealer Rynków Finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w ING Banku Śląskim S.A. oraz Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Specjalizuje się w zakresie instrumentów pochodnych na rynku walutowym, stóp procentowych oraz surowców. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (numer: 386), Maklera Papierów Wartościowych (numer: 2398) oraz Dealera Rynków Finansowych (ACI Polska). Z rynkiem finansowym związany od 2005 roku.


Piotr Krasuski – Doradca Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finanse i Rachunkowość oraz Szkoły głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w analizach, rachunkowości przedsiębiorstw i analizie technicznej. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (numer:651), Maklera Papierów Wartościowych (numer: 2976). Z rynkiem finansowym związany od 2012 roku.KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Tel.: 22 825 21 12
Fax: 22 350 74 82
info@saturntfi.pl